Učivo a domáce úlohy 

 

utorok 28.3.

MAT Sčítanie a odčítanie do 10 000 PZ str. 25 cv. 1, 3, 4, 5, Príloha v streda PZ cv. 7

SJ Skloňovanie podstatných mien učebn. str. 83 cv. B, D.Ú. vyskloňovať podstatné mená: počítač, skriňa

 

Zajtra  - streda 29.3. - priniesť do školy prírodovedu

 

pondelok 27.3.

MAT Geometria: Meranie úsečiek, Geometrické útvary, Premena jednotiek PZ str. 4, 5 celé

SJ Skloňovanie podstatných mien PZ str. 42 celá, str. 43 cv. 3, 4, učebn. str. 82 cv. 3, 5