Učivo a domáce úlohy 

 

piatok 26.5.

SJ Opakovanie učiva učebn. str. 119 cv. 12, PZ str. 57 cv. 2 a, b

MAT učebn. str. 62 cv. 1, 2 a, b, str. 63 cv. 2, str. 65 cv. 2, 9, D.Ú. PZ str. 64,

 písali sme opakovaciu písomku, písať budú aj deti, ktoré dnes chýbali, v pondelok bude písomka zo SJ - Slovesá - zopakovať si  učivo

        

 

štvrtok 25.5.

SJ Opakovanie učiva učebn. str. 118 cv. 6, 7 a, b, str. 119 cv. 11 a, b, D.Ú. str. 119 cv. 9

MAT učebn. str. 59 cv. 1, 2, 4, 5, 6, D.Ú. str. 62 cv. 4

 

streda 24.5. 

SJ Opakovanie učiva - Slovesá - pojmová mapa (v strede PZ) , str. 56 cv. 9, Opakovanie učiva Ohybné slovné druhy PZ str. 57 cv. 1, učebn. str. 118 cv. 1, 2, 3

MAT Opakovanie a zhrnutie učiva učebn. str. 58 cv. 3, 4, 5, PZ str. 63 celá, D.Ú. učebn. str. 59 cv. 1, 2

 

utorok 23.5.

SJ Budúci čas PZ str. 55 cv. 6, 7, 8, str. 56 cv. 9, 10, D.Ú. učebn. str. 116 cv. Opakujme si, cv. A

MAT Opakovanie učiva učebn. str. 56 cv. 6, str. 57 cv. 1, 2, 7, D.Ú. str. 58 cv. 1, 2 

PDA  Prečo mravce nezablúdia učebn. str. 60 - 61

 

pondelok 22.5.

SJ Budúci čas slovies - vyvodenie nového učiva učebn. str. 115 cv. 2, 3 (ústne), do zošita napísať poučku, D.Ú. str. 116 cv. 7

MAT Geometria PZ str. 7 cv. 3, str. 8 cv. 3, 4, str. 9 cv. 1, D.Ú. učebn. str. 56 cv. 5, str. 57 cv. 1

VLA písali sme písomku Práca s mapou, písať budú aj deti, ktoré chýbajú (keď sa vrátia do školy)