ROZVRH HODÍN

  1 2 3 4 5 6
Pondelok ČÍT MAT TEV SJL IFV ANJ
Utorok TEV MAT PDA SJL ČÍT ETV/NBV - GK
Streda ANJ MAT SJL VYV PVC  
Štvrtok PDA MAT SJL HUV NBV - RK  
Piatok SJL MAT ANJ VLA ČÍT  

                        

 Skratky predmetov:

PDA - prírodoveda, ETV - etická výchova, ANJ - anglický jazyk, VLA - vlastiveda, IFV - informatická výchova, NBV - GK - gréckokatolícke náboženstvo, NBV - RK - rímokatolícke náboženstvo, PVC - pracovné vyučovanie