VITAJTE NA STRÁNKE TRIEDY

 

 

IV.C

 

 

 

 

triedna učiteľka: Mgr.Bibiána Nováková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V dňoch 12.6. - 16.6. 2017 sa zúčastníme Školy v prírode.

Miesto: Zuberec, penzión Antares

Cena: 100 € (hradí štát), ďalšie potrebné výdavky 25 € na žiaka (prosím uhradiť do konca apríla).

Ďalšie informácie sa dozviete neskôr.

Teraz Vás poprosím poslať mi obratom vyplnenú a podpísanú záväznú prihlášku.

Ďakujem.

Maky- takto sa vydarili....

8. marec je sviatok všetkých žien,

prajem Vám šťastie len,

prajem Vám krásu k tomu,

nech ste ozdobou Vášho domu.

 

Prajem Vám krásny deň žien!

 

 

aprílové aktivity

zvieratká na karnevale- Rukavička

<< 1 | 2

Karnevalová zábava s úlohami

Srdiečko pre priateľa

Polročné hodnotenie v ŠKD

ČAJOVŇA u Boriska

Zimné radovánky v snehu v ŠKD

 

Vo štvrtok 22.12.  o 8.15 hod ideme do kina na filmové predstavenie

VAIANA.

Vstupné: 2€.

Milá starká, milý starký!

 

Je tu krásny jesenný čas.

Pri príležitosti Úcty k starším sme si pre Vás pripravili milé prekvapenie spojené s tvorivými dielňami.

Tešíme sa na Vás v pondelok 24.10. na školskom dvore pred budovou č. 3 o 9.45 hod.

Vaše vnúčence.

(K tvoreniu budeme potrebovať rôzne druhy prírodného materiálu - tekvice, šišky, gaštany, listy, drievka, ovocie, zeleninu...)

 

...kuk do fotogalérie...

Informácie zo ZRPŠ

 

V prvom rade ĎAKUJEM všetkým rodičom, ktorí si našli čas a prišli na rodičovské združenie.

 

Rada rodičov na svojom zasadnutí schválila poplatky na školský rok 2016/2017 nasledovne:

- Fond rodičov: 20 € na 1. dieťa v škole (za ďalšie deti neplatíte, platíte za staršie dieťa)

- poistné - dobrovoľné - poisťovňa Kooperatíva 0,80 € (príp. násobky 0,80 €, napr. 1,60 €, 2,40 €...)

- je naplánovaná odstávka školskej jedálne, o jej začiatku a priebehu budete informovaní na stránke školy (deti budú dostávať suché obedy alebo je možné deti    zo stravy odhlásiť)

- k 1.9.2016 bol inovovaný Vnútorný poriadok školy (prosím venujte pozornosť týmto zmenám):

Ospravedlňovanie absencií na vyučovaní:

 1. Zákonný zástupca môže požiadať o uvoľnenie svojho dieťaťa:

- na 1 deň od triedneho učiteľa

- na viac ako 1 deň od riaditeľa školy (iba písomnou žiadosťou)

2.  Zákonný zástupca je povinný podať triednemu učiteľovi informáciu o dôvode neúčasti žiaka na vyučovaní hneď v prvý deň, keď žiak chýba, najneskôr však telefonicky do 48 hodín ( v prípade, že zákonný rodič nepožiadal o uvoľnenie vopred)

3. Triedny učiteľ uzná ospravedlnenie zákonného zástupcu v stanovenom limite zapísané iba v žiackej knižke.

4. V prípade choroby, uzná učiteľ ospravedlnenku iba od lekára, no povinnosťou zákonného zástupcu naďalej ostáva oznámiť žiakovu neúčasť na vyučovaní, najneskôr do 48 hodín.

 V prípade, že žiak a zákonný zástupca poruší stanovené pravidlá ospravedlňovania, bude triedny učiteľ považovať predmetné hodiny za neospravedlnené. 

 

 Príchod žiakov do školy a na vyučovanie:

 1. Žiaci prichádzajú na vyučovanie o 7.30 h tak, aby boli pred začiatkom hodiny na svojom mieste, s pripravenými učebnými pomôckami. Kým nie sú na chodbách dozorkonajúci učitelia, čakajú žiaci na školskom v dvore, v prípade nepriaznivého počasia na chodbe školy. 

 Opakované bezdôvodné neskoré príchody na vyučovanie sú porušením školského poriadku, za každé 3 takéto príchody bude žiakovi udelená 1 neospravedlnená hodina.

 

 

 

 

 

Ahoj, moji milovaní štvrtáci!

 

Prázdniny sú za nami a pred nami je začiatok nového školského roka.

Verím, že ste prežili nádherné dva mesiace, že Vaše prázdniny boli plné zážitkov. Už sa teším, keď mi o nich budete rozprávať.

Verím aj, že ste si poriadne oddýchli a načerpali veľa síl a energie.

Stretneme sa v pondelok o 8.25 hod. na školskom dvore.

Po slávnostnom otvorení školského roka, ktoré sa začína o 8.30 hod., sa presunieme do našej triedy. Budem od Vás potrebovať informácie, kto bude chodiť do ŠKD a na obedy do školskej jedálne, kto bude navštevovať etiku a náboženstvo.

Teším sa na Vás.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosím priniesť 2,50 € na PZ z geografie (5.ročník).

Ďakujem.

Prosím rodičov detí, aby mi poslali kópiu preukazu poistenca (prefotené obidve strany):

 

- ak ste menili poisťovňu

- ak má Vaše dieťa nový preukaz poistenca (od niekoľkých detí mám z 1.ročníka kópie preukazov ešte z poisťovne Apollo)

- ak ste mi poslali kópiu len jednej strany.

Ďakujem.

 

Prosím rodičov o úhradu posledného 

 poplatku za ŠKD

do konca tohto mesiaca... 

Ďakujem ...MN

V utorok 9.mája sa uskutoční celonárodné testovanie žiakov 4. ročníka - KOMPARO.

Vaše deti si overia svoje vedomosti z matematiky, slovenského jazyka, prírodovedy a vlastivedy.

Súčasťou testovania je aj overenie všeobecných študijných predpokladov.

 

Deti prídu do školy ako obvykle, prinesú si iba rysovacie pomôcky a pero. Výsledky testov vyhodnocuje počítač, preto je nutné mať pero čierne, príp. tmavomodré, obyčajné, nesmie byť atramentové ani gumovacie.

Do batôžteka deťom pribaľte pitie a desiatu.

Po vypracovaní testov idú deti do ŠKD alebo domov.

 

Milí rodičia,

vo štvrtok 11.5. Vás pozývam na triedne rodičovské združenie.

Stretneme sa  o 16.00 hod. v Relax room-e.

Teším sa na Vás.

 

 

 

V stredu 7. júna navštívime Divadlo J. Záborského v Prešove, 

predstavenie Neobyčajné dobrodružstvá malého Buratina.

Cena: 8 € (v cene je doprava a vstupenka).

V týždni od 6.3. do piatku 10.3. nás čakajú 

 

jarné prázdniny.

 

V škole sa stretneme v pondelok 13.3.2017.

Prajem Vám všetkým príjemné leňošenie :-)

Darujte aj tento rok našej škole 2% zo svojich daní

 Vopred Vám v mene Vašich detí 

ĎAKUJEME.